Showing all 8 results

TS4002 Mini Square Sweet Continental Patisserie Brand แป้งทาร์ตสำเร็จรูป รสหวาน สี่เหลี่ยมเล็ก ตราคอนทิเนนเทิล พาทิสซีรีย์ ขนาด: 7 g. (กรัม) 1 ลัง มี 6 แพ็ค แพ็คละ 48 ชิ้น ขนาดชิ้นละ 7 กรัม

TS2001-S Micro Round Savoury Continental Patisserie Brand แป้งทาร์ตสำเร็จรูป รสคาว วงกลมเล็ก ตราคอนทิเนนเทิล พาทิสซีรีย์ ขนาด: 6 g. (กรัม) 1 ลัง มี 6 แพ็ค แพ็คละ 54 ชิ้น ขนาดชิ้นละ 6 กรัม

TS8001-S Large Round Savoury Continental Patisserie Brand แป้งทาร์ตสำเร็จรูป รสคาว วงกลมใหญ่ ตราคอนทิเนนเทิล พาทิสซีรีย์ ขนาด: 25.5 g. (กรัม) 1 ลัง มี 6 แพ็ค แพ็คละ 12 ชิ้น ขนาดชิ้นละ 25.5 กรัม

Ready-Made Pizza Dough 5 inch แผ่นแป้งพิซซ่าสำเร็จรูป 5 นิ้ว  

Ready – Made Pizza Dough 7 inch แผ่นแป้งพิซซ่าสำเร็จรูป 7 นิ้ว  

Buffalo Chicken Wing Stick Tyson Brand ปีกบนไก่สไตล์อเมริกัน ตราไทสัน ขนาด: 1 kg. (กก.)

Chicken Nuggets Tyson Brand นักเก็ตไก่ ตราไทสัน ขนาด: 1 kg. (กก.)

Classic Fried Chicken Tyson Brand ไก่ทอดกรอบสูตรคลาสสิค ตราไทสัน ขนาด: 1.2 kg. (กก.)

Call Now Button