Showing all 41 results

Lime Juice Cordial น้ำไลม์จุ้ย ตราจัมโบ้เอ ขนาด : 1/12/730 cc.

Doikham Pink Guava Juice 98.5% ดอยคำ น้ำฝรั่งชมพู 98.5% ขนาด: 200 ml. (มล.)  

Doikham Guava Juice 98.4% ดอยคำ น้ำฝรั่ง 98.4% ขนาด: 1 liter (ลิตร)

Doikham Tomato Juice 99% ดอยคำ น้ำมะเขือเทศ 99% ขนาด: 1 liter (ลิตร)

Malee Mango Juice Mixed Fruit Juice น้ำมะม่วง ผสมน้ำผลไม้รวม มาลี ขนาด: 1 Liter (ลิตร)

Doikham Tomato Juice 99% ดอยคำ น้ำมะเขือเทศ 99% ขนาด: 200 ml. (มล.)

Doikham Lychee Juice 98% ดอยคำ น้ำลิ้นจี่ 98% ขนาด: 200 ml. (มล.)

Doikham Mango Juice 98% ดอยคำ น้ำมะม่วง 98% ขนาด: 1 liter

Doikham Lychee Juice 98% ดอยคำ น้ำลิ้นจี่ 98% ขนาด: 1 liter

Doikham Passion Fruit Juice 50% ดอยคำ น้ำเสารส 50% ขนาด: 1 liter

Ocean Spray Original Cranberry Classic น้ำแครนเบอร์รี่ ตราโอเชี่ยนสเปรย์ ขนาด: 1 Liter (ลิตร)

Sunquick Lemon Mix น้ำรสเลมอนมิกซ์ชนิดเข้มข้น ซันควิก ขนาด: 840 ml. (มล.)

Sunquick Mixed Mango น้ำรสมะม่วงมิกซ์ชนิดเข้มข้น ซันควิก ขนาด: 840 ml. (มล.)

Out of stock

CHABAA Lychee Juice 230 ml. (น้ำลิ้นจี่ ตราชบา) ขนาด : 1/24/230 ml. ***หมายเหตุ ราคาต่อแพ็ค (6 กระป๋อง)

CHABAA Mango Juice Drink with Fruit Flesh 230 ml. น้ำมะม่วงผสมเนื้อผลไม้ ตราชบา 230 มล. ขนาด: 1/24/230 ml. ***หมายเหตุ ราคาต่อแพ็ค (6 กระป๋อง)

85.00 ฿

CHABAA Apple Juice 230 ml. (น้ำแอปเปิ้ล ตราชบา) ขนาด : 1/24/230 ml. ***หมายเหตุ ราคาต่อแพ็ค (6 กระป๋อง)

80.00 ฿

CHABAA Pineapple Juice 230 ml. (น้ำสับปะรด ตราชบา) ขนาด : 1/24/230 ml. ***หมายเหตุ ราคาต่อแพ็ค (6 กระป๋อง)

80.00 ฿

CHABAA Orange Juice 230 ml. (น้ำส้มตราชบา) ขนาด : 1/24/230 ml. ***หมายเหตุ ราคาต่อแพ็ค (6 กระป๋อง)

CHABAA Mango and Grape Juice 100% 1L. น้ำมะม่วงผสมน้ำองุ่น 100% ตราชบา UHT ขนาด: 1 liter

70.00 ฿

CHABAA Tomato juice 100% 1L. (น้ำมะเขือเทศ 100% ตราชบา UHT) ขนาด : 1/12/1 litre

CHABAA Pineapple juice 100% 1L. น้ำสับปะรด ตราชบา 100% 1L. ขนาด: 1 Liter (ลิตร)

65.00 ฿

CHABAA Apple & Grape juice 100% 1L. (น้ำแอปเปิ้ลผสมน้ำองุ่น100% ตราชบา UHT) ขนาด : 1/12/1 litre

65.00 ฿

CHAABAA Mandarin Orange juice 100% (น้ำส้มแมนดารินผสมเนื้อส้ม 100% ตราชบา UHT) ขนาด : 1/12/1 litre

65.00 ฿

CHAABAA Tangerine juice 100% 1L. (น้ำส้มเขียวหวาน 100% ตราชบา) ขนาด : 1/12/1 litre

CHABAA Pomelo Juice With Pomelo Flesh 1L. น้ำส้มโอผสมเกล็ดส้มโอ ตราชบา UHT ขนาด: 1 liter (ลิตร)

75.00 ฿

Tipco Red Grape Juice (ทิปโก้ น้ำองุ่นแดง) ขนาด : 1 liter (ลิตร)

50.00 ฿

Tipco Guava juice (ทิปโก้ น้ำฝรั่ง) ขนาด : 200 ml. 3 boxes / pack แพ็ค 3 กล่อง ***หมายเหตุ ราคาต่อแพ็ค (3 กล่อง)

75.00 ฿

Tipco Apple juice (ทิปโก้ น้ำแอปเปิ้ล) ขนาด : 1 liter (ลิตร)

60.00 ฿

Tipco Apple juice (ทิปโก้ น้ำแอปเปิ้ล) ขนาด : 1/24/200 cc. ***หมายเหตุ ราคาต่อแพ็ค (3 กล่อง)

60.00 ฿

Tipco Mandarin Orange juice (ทิปโก้ น้ำส้มแมนดาริน) ขนาด : 1/24/200 cc ***หมายเหตุ ราคาต่อแพ็ค (3 กล่อง)

75.00 ฿

Tipco Tangerine juice (ทิปโก้ น้ำส้มเขียวหวาน) ขนาด : 1/12/1 litre

60.00 ฿

Tipco Tangerine juice (ทิปโก้ น้ำส้มเขียวหวาน) ขนาด : 1/24/200 ml. ***หมายเหตุ ราคาต่อแพ็ค (3 กล่อง)

55.00 ฿

Tipco Pineapple juice (ทิปโก้ น้ำสับปะรด) ขนาด : 1/24/200 ml.

75.00 ฿

Tipco Pineapple juice (ทิปโก้ น้ำสับปะรด) ขนาด : 1/12/970 ml.

72.00 ฿

Malee Tangerine juice 100% UHT (น้ำส้มเขียวหวานมาลี 100% UHT) ขนาด : 1/12/1 litre

72.00 ฿

Malee Apple juice UHT (น้ำแอปเปิ้ลมาลี UHT) ขนาด : 1/12/1 litre

72.00 ฿

Malee Tomato juice 100% UHT (น้ำมะเขือเทศมาลี 100% UHT) ขนาด : 1/12/1 litre

72.00 ฿

Malee Pineapple juice 100% UHT (น้ำสับปะรดมาลี UHT 100%) ขนาด : 1/12/1 litre

72.00 ฿

Malee Mandarin Orange juice 100% UHT (น้ำส้มแมนดารีนมาลี UHT 100%) ขนาด : 1/12/1 litre

180.00 ฿

Ligo Cranberry Juice (น้ำแครนเบอร์รี่ ลิโก้) ขนาด : 1/12/946 ml.

65.00 ฿

Queen Strawberry Juice (น้ำสตรอเบอรี่ ควีน) ขนาด : 1/12/750 cc.

Call Now Button