Paper Cups No.1612 (ถ้วยกระดาษลาย เบอร์ 1612)

57.00 ฿

Paper Cups No.1612 (ถ้วยกระดาษลาย เบอร์ 1612)

ขนาด : 800 Piece (ชิ้น)

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง : ปาก 3 cm.(ซม.) ก้น 2 cm.(ซม.)

***หมายเหตุ ราคาต่อแพ็ค (800 ชิ้น)

Call Now Button