Paper Cups No.2416 (ถ้วยกระดาษลาย เบอร์ 2416)

Paper Cups No.2416 (ถ้วยกระดาษลาย เบอร์ 2416)

ขนาด : 800 Piece (ชิ้น)

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง : ปาก 4 cm.(ซม.) ก้น 3.5 cm.(ซม.)

***หมายเหตุ ราคาต่อแพ็ค (800 ชิ้น)

 

Call Now Button