Paper Cups No.2616 (ถ้วยกระดาษลาย เบอร์ 2616)

Paper Cups No.2616 (ถ้วยกระดาษลาย เบอร์ 2616)

ขนาด : 800 Piece (ชิ้น)

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง : ปาก 4.5 cm.(ซม.) ก้น 4 cm.(ซม.)

***หมายเหตุ ราคาต่อแพ็ค (800 ชิ้น)

Call Now Button