Paper Cups No.3219 (ถ้วยกระดาษขาว เบอร์ 3219)

Paper Cups No.3219 (ถ้วยกระดาษขาว เบอร์ 3219)

ขนาด : 800 Piece (ชิ้น)

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง : ปาก 6.5 cm.(ซม.) ก้น 5 cm.(ซม.)

***หมายเหตุ ราคาต่อแพ็ค (800 ชิ้น)

Call Now Button