Paper Cups No.3220 (ถ้วยกระดาษลาย เบอร์ 3220)

88.00 ฿

Paper Cups No.3220 (ถ้วยกระดาษลาย เบอร์ 3220)

ขนาด : 800 Piece (ชิ้น)

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง : ปาก 7 cm.(ซม.) ก้น 6 cm.(ซม.)

***หมายเหตุ ราคาต่อแพ็ค (800 ชิ้น)

Call Now Button